Posts Tagged ‘ 三角戀

陳嘉倩被揭陷入三角戀,成為第三者,女神形象一度插水

陳嘉倩早前被揭陷入三角戀,成為第三者,女神形象一度插水,嘉倩與堪虞學家蘇民峰合作ViuTV新節目,雖然這個節目不是以堪虞命理為主題,不過都要問下師傅,嘉倩可以點樣化解是非,師傅卻說:「唔使化解,經一事長一智。」師傅反而教返嘉倩如何帶眼識人:「唔好只係睇男人點對你,要睇佢地點對周圍其他人,如果佢追緊你,為咗討好你,當然托塔都應承啦。」

陳嘉倩早前陷入三角戀是非,蘇民峰教嘉倩帶眼識人。

咁唔知嘉倩嚟緊嘅桃花運如何呢?師傅就話嘉倩2017年桃花不錯,但如果她以事業同學業為重,就要等到2020年先再有桃花。不過師傅話嘉倩2018年太歲相合:「合代表人緣好,人緣好自然是非少。」

師傅話嘉倩今年太歲相合,人緣好自然是非少。

經歷過因為感情而成為娛樂版面主角嘅嘉倩,就話嚟緊唔諗咁多感情事:「我依家反而最擔心學業、事業同健康。」至於被指因負面新聞而導致工作被喊停,嘉倩就否認此事:「其實我一直都好多工作,嚟緊都有新嘅工作接洽,好奇怪點解會無端被指工作量減少。」希望嘉倩真係如師傅所講,今年可以遠離是非啦。

有指嘉倩因負面新聞而導致工作被喊停,嘉倩否認此事,並指自己仍有很多工作。