Posts Tagged ‘ 聖節节

霍詠盈化身女護士 胡智略變身男管家

萬聖節玩變身!
已故名人霍英東嘅孫女霍詠盈(Caroline)早前被爆與前港姐吳婉芳大仔胡智略(Caspar)秘密發展姊弟戀,不過二人愛得低調,甚少喺網上甫出兩個同框合照。呢日Caroline喺網上晒出二人cosplay造型照,大方放閃,相信係日前萬聖節派對相,見Caroline化身「白衣天使」着上護士服兼戴咗護士帽,而Caspar則着上白恤衫黑背心,似乎係扮演男管家,兩個塊面仲塗上濺血嘅妝容添。而佢哋亦玩緊誰是兇手嘅遊戲,當中枱面放滿咗搵兇手嘅線索道具,佢哋仲準備咗墳場造型嘅曲奇,真係認真!