hoka one one

雨僑湊女面試 老公變「豬隊友」

雨僑帶女兒面試報讀N班,不料老公羅力威卻「搞破壞」!
雨僑帶女兒面試報讀N班,不料老公羅力威卻「搞破壞」!

藝人雨僑與羅力威的1歲3個月大囡囡Harper明年便入讀N班,一家3口近期四出面試,雨僑卻在社交平台分享慘痛經歷,直斥老公是「豬隊友」!她指老師問夫婦平日帶小朋友去邊度玩?羅力威竟答:「黃埔嗰度呢!好多人嘅,嗰度叫咩……同埋啟德,有個草地嘅呢!」brooks shoes又揚言對女兒要求不算高,只要:「唔好喊,唔好躺平發爛,唔好周圍叫人八婆(佢最鍾意嘅『伯婆』係陪我坐月嘅伯娘),Playgroup教咗嘅做少少出嚟,我已經好滿足。」

而面對羅力威,雨僑真的又愛又恨,她表示:「今日心情好差,明明BB瞓得好,樓上裝修都靜咗,但係我瞓唔到,然後羅力威問:『點解嘅?你出牙呀?』」她只能無奈拋下一句:「咁好笑,有冇諗過開棟篤笑?」

  1. 尚無回應.

  1. 尚無引用.